از دیرباز موضوع تبعیض نژادی یکی از موضوعات مورد توجه جمعیت سیاه پوستان آمریکا بود. بعد از سال‌ها تلاش و مبارزه برای احقاق حقوق مدنی، برای نخستین بار رئیس جمهوری سیاه پوست به کاخ سفید راه پیدا کرد. اما امسال مراسم اسکار نیز از این نظر تاریخ ساز شده است؛ چرا که شاهد حضور نامزدهای رنگین پوست بیشتری در این مراسم هستیم.

مراسم اسکار سال جاری میلادی برای نخستین بار شاهد حضور اکثریتی قابل توجه از هنرمندان سیاه پوست عالم سینما است. «دنزل واشنگتن»، «ویولا دیویس»، «اکتاویا اسپنسر»، «ماهرشالا علی» از جمله نامزدهای این دوره هستند که ممکن است فردا شب در حال گرفتن عکس با جایزه‌ی اسکار خود باشند. باید منتظر بود و دید این اکثریت نامزدها به اکثریت برندگان نیز پیوند خواهد خورد و تاریخی دیگر را در مراسم اسکار رقم خواهد زد یا خیر؟