پایگاه اطلاع‌رسانی ۷۲۴ در آبان ماه ۱۳۹۵ فعالیت خود را به منظور پوشش خبری ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته آغاز کرد. این پایگاه در فاز نخست فعالیت خود به تولید محتوای اختصاصی و پوشش مطالب مفید منابع معتبر خارجی در زمینه‌های متنوع موضوعی خواهد پرداخت.

پروانه انتشار پایگاه خبری ۷۲۴پرس در زمینه‌های اجتماعی و سیاسی به زبان‌های فارسی، انگلیسی و عربی به شماره ثبت ۸۱۰۶۵ از سوی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر گردیده است.

برای ارسال نظرات، پیشنهادات یا انتقادات خود و همچنین به منظور دریافت مجوز کپی، چاپ یا انتشار کل یا قسمتی از مطالب ۷۲۴پرس از طریق فرم تماس با ما مکاتبه فرمایید.

پایگاه اطلاع‌رسانی ۷۲۴ در آبان ماه ۱۳۹۵ فعالیت خود را به منظور پوشش خبری ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته آغاز کرد. این پایگاه در فاز نخست فعالیت خود به تولید محتوای اختصاصی و پوشش مطالب مفید منابع معتبر خارجی در زمینه‌های متنوع موضوعی خواهد پرداخت.

پروانه انتشار پایگاه خبری ۷۲۴پرس در زمینه‌های اجتماعی و سیاسی به زبان‌های فارسی، انگلیسی و عربی به شماره ثبت ۸۱۰۶۵ از سوی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر گردیده است.

برای ارسال نظرات، پیشنهادات یا انتقادات خود و همچنین به منظور دریافت مجوز کپی، چاپ یا انتشار کل یا قسمتی از مطالب ۷۲۴پرس از طریق فرم تماس با ما مکاتبه فرمایید.