وسایل بسیاری در اطراف ما وجود دارند که اغلب به جای خلق زندگی، برای نابودی و تخریب از آنها استفاده می‌شود. اما گاهی کمی خلاقیت و ذوق لازم است تا از عامل مرگ و ویرانی، در جهت ساخت زیبایی و خلق آثاری دلفریب و تماشایی استفاده شود و یک هنرمند خوش فکر دقیقاً به چنین کاری دست زده است.

هنرمندی خوش فکر به نام ««سایمن اُ. رورک» (Simon O’Rourke) در اقدامی متفاوت سعی کرده است تا از اره برقی در شکل و شمایلی جدید بهره برده و به جای نابودن کردن، تیغه‌های آن را در جهت خلق آثاری زیبا و متفاوت به کار گیرد. او می‌گوید که همیشه در فکر ارائه‌ی آثار هنری با استفاده از اره برقی بوده است و دوست داشته این هنر را به سطحی بالاتر ارتقا دهد.

او در ادامه اشاره می‌کند که او عاشق این مسئله است که چیزی که همیشه برای تخریب به کار برده می‌شود، در جهتی کاملاً متفاوت و برای ساخت زیبایی به کار برده شود که از نظر او مسیر درستی است.

در ادامه از شما دعوت می‌کنم نگاهی به گوشه‌ای از آثار این هنرمند داشته باشید.

Chainsaw-art-at-its-best-1
Chainsaw-art-at-its-best-10
Chainsaw-art-at-its-best-11
Chainsaw-art-at-its-best-12
Chainsaw-art-at-its-best-13
Chainsaw-art-at-its-best-14
Chainsaw-art-at-its-best-15
Chainsaw-art-at-its-best-2
Chainsaw-art-at-its-best-3
Chainsaw-art-at-its-best-4
Chainsaw-art-at-its-best-5
Chainsaw-art-at-its-best-6
Chainsaw-art-at-its-best-7
Chainsaw-art-at-its-best-8
Chainsaw-art-at-its-best-9