لکسوس NX بازطراحی شده در نمایشگاه خودروی شانگهای رونمایی شد، نمای جدید و سیستم تعلیق و فرمان بهتر

لکسوس NX بازطراحی شده را در نمایشگاه خودروی شانگهای به نمایش گذاشت. در Lexus NX بازطراحی شده، سیستم تعلیق است که بیشترین تغییرات را تجربه کرده و علاوه بر آن نمای جلو و پشت خودرو نیز تغییر کرده است. لکسوس با تغییر سیستم تعلیق و فرمان تلاش کرده عیوب مدل اصلی را از بین ببرد.