طراحی GPS ایرانی مقاوم در برابر اختلال

پژوهشگران دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران GPS را طراحی کردند که می تواند در برابر اختلال‌های عمدی و غیرعمدی مقاوم باشد.