آموزش مرتب کردن سلول‌های یک ردیف Excel به ترتیب الفبا یا مقدار عددی

نرم‌افزار کار با جداول و محاسبات جدولی Excelنرم‌افزاری بسیار قدرتمند است. یکی از ابزارهای اکسلSort‌ یا مرتب‌سازی سلول‌هاست که به کمک آن می‌توان سلول‌های یک ستون و حتی یک ردیف را با توجه به مقدار مرتب کرد. در ۷۲۴ ترفند اکسلی امروز می‌خواهیم با روش مرتب‌سازی ردیف‌ها آشنا شویم.