محاکمه «دری اصفهانی» و پشت پرده های برجام

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: «دُری اصفهانی» در حال محاکمه است، و نتایج این بررسی به زودی منتشر می‌شود.