اسماعیل حاکمی والا، چهره ماندگار ایران درگذشت

«اسماعیل حاکمی‌والا» استاد زبان و ادبیات فارسی، چشم از این جهان فروبست.