حقوق دریافتی پرستاران بیش از حقوق هر لیسانسه‌ای است

حریرچی با بیان اینکه حقوق پرستاران به همراه اضافه کار و کارانه به طور متوسط حدود ۳ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان است، گفت: «ارزش کاری آنها با جامعه پزشکی چندان اختلافی ندارد».