تصویر دیوید بکام و خالکوبی غیر اخلاقی اش در کتب درسی ما چه می‌کند؟! + توضیحات آموزش و پرورش

پس از حواشی بوجود آمده در رابطه با انتشار تصویر خالکوبی بدن دیوید بکام در کتاب درسی پایه دهم، آموزش و پرورش توضیحاتی را ارائه کرد.