مصاحبه صریح و خواندنی کارگردان فیلم «استرداد»/ ۴ سال دولت روحانی باید از تاریخ و فرهنگ کشور حذف شود/ دولت روحانی دولت بی تدبیری و بی مسئولیتی است

علی غفاری در گفت و گویی صریح با «آینه نیوز» به شدت از سیاست های فرهنگی دولت یازدهم انتقاد کرد و از بی عدالتی فرهنگی که جایی در دولت یازدهم نداشت سخن گفت.