گوهرسنگ فردوس، گنجینه بکر ثروت‌آفرینی از هنر

وجود منابع غنی گوهرسنگ در خراسان جنوبی خصوصاً در شهرستان فردوس، سازمان فنی و حرفه‌ای کشور را متقاعد ساخت تا با همکاری ایمیدروو با هدف شناساندن این ظرفیت عظیم به کشور و ورود گوهرسنگ منطقه به بازارهای بین‌المللی، اولین دوره مسابقات آزاد ملی مهارت گوهر تراشی کشور را در خراسان جنوبی به میزبانی شهرستان فردوس، مهد گوهرسنگ کشور برگزار نمایند.