در انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ چه کسانی نامزد می‌شوند؟

دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ برگزار خواهد شد. در این میان عده‌ای از نامزدها برای شرکت در این انتخابات اقدام به اعلام کاندیداتوری کرده‌اند و عدهای دیگر هم فقط احتمال ثبت نام‌شان مطرح است.