وقتی هزینه افتتاح حساب از سود سهام عدالت بیشتر است!

به رغم این که بیش از ۵۰ روز از شروع اعلام شماره شبای بانکی برای دریافت سود سهام عدالت گذشته است، هنوز هم ۲۱ میلیون نفر از مشمولین این سهام ثبت نام خود را در سامانه‌ی سهام عدالت ثبت نکرده‌اند.