نظارت میدانی فرمانده سپاه قدس ایران در صحنه نبرد حلب + ویدیو

جنبش النجباء بدون اشاره به زمان و مکان دقیق این ویدیو، فقط به بازدید سرلشگر قاسم سلیمانی از یگانهای رزمی در جبهه های نبرد در شهر حلب در شمال سوریه اشاره کرد.