بازار داغ فیلترینگ های انتخاباتی در این روزها

محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور به تازگی اعلام کرده است که هر هفته حدود ۱۶ تا ۲۰ هزار کانال تلگرامی فیلتر می‌شود. وی این اقدام را کافی ندانسته و می‌گوید باید شبکه‌ی ملی اطلاعات به وجود آید.