ضوابط و شرایط ثبت نام در مدارس شاهد + جداول

ثبت نام و پذیرش دانش‌آموزان شاهد و غیرشاهد در پایه‌های ورودی دوره‌های ابتدایی، متوسطه اول و دوم تنها از طریق سامانه سجا انجام می‌گیرد.