دلیل مرگ عارف لرستانی توسط اژه ای اعلام شد

سخنگوی قوه‌قضائیه با اشاره به موضوع مرگ عارف لرستانی، گفت: همچنین پزشکی‌قانونی نظر کارشناسی خود را رسما اعلام کرده است.