واریز سود سهام عدالت به تعویق افتاد

پیش از این در خبرها آمده بود که سود سهام عدالت در شهریور ماه به حساب مشمولان واریز خواهد شد. حال اخبار جدید خبر از ان می‌دهند که سود این سهام در نیمه‌ی دوم سال جاری در اختیار افراد قرار خواهد گرفت.