امام خامنه ای: توقف و تصور رسیدن به ایستگاه آخر، سمی کشنده برای شاعران است/ قرار گرفتن کشور عربستان در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، نیاز جدی به هجو دارد

مقام معظم رهبری در جریان دیدار با اهالی فرهنگ و شاعرانی از کشورهای مختلف، گفتند: «توقف و تصور رسیدن به ایستگاه آخر برای شاعران سمی مهلک و کشنده است».