توصیه های ویژه برای بیماران سنگ کلیه/ با مصرف داروهای گیاهی سنگ کلیه را بدون درد، دفع کنید

شاید شنیده باشید برای پیشگیری و درمان سنگ کلیه مصرف زیاد آب مناسب است؛ اما مصرف موارد دیگری از جمله روش های غیر دارویی در این زمان بسیار حائز اهمیت است.