تذکر حراست نمایشگاه قرآن و عترت مشهد به غرفه‌ داران منتقد سند ۲۰۳۰

مسئولان حراست نمایشگاه قرآن و عترت مشهد، طی برگزاری نمایشگاه به غرفه‌هایی که به سند۲۰۳۰ معترض بودند تذکر داده و از آن‌ها خواستند تا هرگونه طومار و بنری که در نقد سند ۲۰۳۰ بود را از غرفه‌های خود جمع‌آوری کنند.