اولین کوه‌نوردی که از ۱۰۰۰ متر دیوار سنگی El Capitan بدون طناب و تجهیزات ایمنی بالا رفت، تماشا کنید

بالا رفتن از کوهستان‌های صعب‌العبور بدون تجهیزات ایمنی مثل طناب بسیار ترسناک است. Alex Honnold برای نمایش شجاعت و مهارت خویش در پارک ملی Yosemite ارتفاع ۱۰۰۰ متری را بدون تجهیزات ایمنی طی کرده تا به قله‌ی El Capitan برسد. اولین ویدیوی این کوه‌نورد نترس را در ادامه تماشا می‌کنیم.