طرح‌های سامسونگ برای ساعت و دست‌بند هوشمند و شاید گوشی‌های خم‌شدنی!

سامسونگ دو پتنت جدید برای طراحی بهتر و بهبود کاربری ساعت‌ها و دست‌بندهای هوشمند ثبت کرده است که یکی از آنها به نمایشگر خم‌شدنی اشاره می‌کند و ممکن است گوشی‌های آینده را به ساعت و دست‌بند تبدیل کند! در ادامه به این طرح‌ها اشاره می‌کنیم.