۲۲ صیاد ایرانی زندانی دزدان دریایی سومالی/ تلاش برای آزادی صیادان ادامه دارد

استاندار سیستان و بلوچستان با بیان اینکه ۳۰ نفر از صیادان ایرانی توسط دزدان دریای سومالی ربوده شده که از این تعداد ۸ نفر کشته و ۲۲ نفر هنوز در اختیار دزدان دریایی سومالی قرار دارند، گفت: «به دلیل ضعیف شدن سطح روابط ما با سومالی، امکان تعامل و رایزنی سیاسی مستقیم وجود ندارد؛ اما شاید از مقبولیت جهانی آقای ظریف بتوان استفاده کرد و امیدواریم بتوانیم نسبت به آزادی ۲۲ نفر صیاد ایرانی اقدام کنیم».