چرا رنگ دریاچه ارومیه قرمز شده است؟

دریاچه ارومیه که در شمال غرب ایران واقع است، تغییر رنگی از  سبز به قرمز، بیش از انتظار دانشمندان تغییر داده است. در تابستان سال ۲۰۱۶، آب دریاچه‌ی ارومیه به طور چشمگیری از رنگ سبز به قرمز تغییر پیدا کرد. این یک پدیده‌ی جدید نیست، اما در سال‌های اخیر بیشتر تکرار شده است و البته این امر تنها مورد نگران کننده‌ای نیست که این دریاچه تجربه می‌کند.