پول زوری که به نام سنوات از دانشجو گرفته می شود!

چند سالی است که با طولانی شدن دوره‌ی تحصیل از یک حد معین ، دانشجو موظف به پرداخت شهریه‌ای به عنوان سنوات می‌شود.