اقدامات قوی‌تر ایران برای مبارزه با تب کریمه کنگو

مهدی خلج، مدیر سازمان دامپزشکی کشور اعلام کرد که تا کنون ۴۰ میلیارد ریال (۴ میلیارد تومان) هزینه صرف خریداری سم برای کشتن حشره‌ای شده است که گزش آن به تب کریمه‌ی کنگو منجر می‌شود.