کریمی قدوسی: به اسم خصوصی سازی کارخانه ۲ هزار میلیاردی را به اسپانسر روحانی اهدا کردند

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با اشاره به صنعت عظیم آلومینیوم المهدی، گفت: «به اسم خصوصی سازی این کارخانه عظیم که ۲ هزار میلیارد تومان قیمت داشت، به اسپانسر روحانی اهدا شده است».