نقوی حسینی: فتنه خط قرمز نظام و حصر پوشش امنیتی سران فتنه است

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به نامه علی مطهری در خصوص رفع حصر، گفت: «فتنه، خط قرمز نظام است و حصر پوشش امنیتی برای حفظ سران فتنه است؛ در صورتی که حصر برداشته شود باید فتنه گران محاکمه و مجازات شوند».