ناگفته های بادامچیان در مورد آیت الله هاشمی رفسنجانی

اسدالله بادامچیان با حضور در برنامه تلویزیونی «فرمول یک» ناگفته هایی را از زندگی آیت الله هاشمی رفسنجانی فاش کرد.