از اجرای حجت اشرف زاده در مراسم استقبال از روحانی جلوگیری شد

بنا به پست اینستاگرامی حجت اشرف زاده، از ورود وی به مشهد برای اجرا در مراسم استقبال از رییس جمهور، جلوگیری شده است.