بیوگرافی و آثار «حامد همایون»

حامد همایون، خواننده محبوب ایرانی در ۱۹ بهمن ۱۳۶۱ در شیراز متولد شد.