اطاعت: در شاخص های اجتماعی جزء کشورهای بد جهان هستیم/ کشور را به شیوه قرن 15 اداره می‌کنیم

نماینده اسبق مجلس با بیان اینکه در بسیاری از شاخص‌ها از جمله شاخص‌های اجتماعی جزء کشورهای بد جهان هستیم، گفت: «در قرن ۲۱ هستیم اما کشور را به روش قرن ۱۵ اداره می کنیم».