کمک ۸ میلیاردی تهرانی ها در جشن نیکوکاری

مدیرکل کمیته امداد استان تهران گفت: «در بیست و ششمین جشن نیکوکاری، تهرانی ها بیش از ۸ میلیارد تومان به نیازمندان کمک کردند».