گزارش بلومبرگ از نفوذ معنوی ایران در هزاران کیلومتر دورتر از خاورمیانه

نشریه «بلومبرگ» در گزارشی با اشاره به علاقه شیعیان نیجریه به انقلاب اسلامی به بررسی نفوذ معنوی ایران در کیلومترها دورتر از خاورمیانه پرداخته است.