هزینه بالای تعویض کارت ملی صرف چه کاری می‌شود؟

 هزینه بالای تعویض کارت ملی سبب گله‌مندی و کنکجاوی مردم شده که این پول دقیقا صرف چه کاری می‌شود.