موسوی و خاتمی خواستار ابطال انتخابات ریاست جمهوری شدند!

میر حسین موسوی و محمد خاتمی طی بیانه ای خطاب به شورای نگهبان، خواستار ابطال انتخابات ریاست جمهوری شدند.