روستای ریاضی دوست مهموئی در بیرجند

مهموئی، روستایی در میانه‌ی راه بیرجند و قاین که همجوار با روستاهای سده و دشت و گازار است و از نظر آب و هوایی جزو مناطق گرم و خشک محسوب می‌شود. در این مطلب به بیان آداب و رسوم و معرفی این روستا می‌پردازیم.