وارداتی بودن ۸۰ درصد پارچه چادر مشکی در کشور/ صادرات چادر از ایران به عراق

قبادی اشاره به صادرات محصولات عفاف و حجاب ایران به کشورهای عربی، گفت: «در زمینه تولید پارچه چادر مشکی با مشکل مواجه هستیم».