مستمری کم درآمدها پرداخت می‌شود/ جزئیات طرح حمایتی جدید مستمری مددجویی

دولت طرحی را از طریق وزارت رفاه اجرایی کرده که افراد نیازمند می‌توانند با تحت پوشش قرار گرفتن نهادهای حمایتی از مستمری مددجویی بهره‌مند شوند.