آمریکا مجوز صادرات میلیاردها دلار هواپیما از برزیل به ایران را داد

به گفته‌ی یک مقام ارشد برزیل، آمریکا مجوز رفع تحریم‌های این کشور علیه ایران را داده و مسیر صادرات میلیاردها دلار هواپیمابه ایران میسر شده است.