گلایه کاربران از مصرف زود هنگام بسته های اینترنت و توضیحات مسئولین

کاربران اپراتور های تلفن همراه از شیوه محاسبه ترافیک بسته‌ی اینترنت خود گلایه دارند و با توجه به ارتقاء توان فنی اپراتورها این موضوع بیشتر به چشم می‌آید.