آشنایی با فناوری پیشران هسته‌ای و کاربردهای آن

دو هفته قبل دستور طراحی و ساخت پیشران هسته ای توسط روحانی صادر شد. اما پیشران هسته‌ای چیست و چه مصارفی دارد؟