خط خدمت کویرنشینان در مسیر اربعین

خراسان جنوبی هم‌زمان با آغاز محرم و ایام اربعین، حال و هوای دیگری به خود می‌گیرد و مردمانش در بسترهای مختلف عاشقانه‌هایشان برای ائمه اطهار را مدح می‌کنند.