سال ۹۵: هر ماه حداقل یک اسیدپاشی

متاسفانه چندین بار در سال، معضل شوم اسیدپاشی تیتر اخبار رسانه می‌شود و هر بار قربانیانی را دچار خود می‌کند.