«جیمی کیمل» به عنوان مجری مراسم اسکار ۲۰۱۸ انتخاب شد

نودمین دوره از معتبرترین جایزه سینمایی جهان سال آینده با اجرای برترین مجری مراسم اسکار «جیمی کیمل» برگزار خواهد شد.