شجریان همکاری خود با ارکستر ملی را تکذیب کرد

همایون شجریان ضمن رد همکاری‌اش با ارکستر ملی اعلام کرد که با تمام احترامی که برای هنر آقای شهبازیان قائل است ولی روحش از این دعوت خبر ندارد.