مکرون خواهان گفت و گو با بازیگران کلیدی خاورمیانه

امانوئل مکرون عنوان کرد: با بازیگران کلیدی منطقه از جمله ایران گفت و گو می‌کنیم.