سرویس ایمیل امن Lavabit که انتخاب اسنودن بود، بار دیگر فعال خواهد شد

سرویس ایمیل Lavabit با وجود رمزگذاری محتوا یکی از امن‌ترین انتخاب‌هاست که حتی ادوارد اسنودن معروف که از برنامه‌های جاسوسی گسترده‌ی دولت آمریکا پرده برداشته هم در گذشته از آن استفاده کرده است. اکنون این سرویس بار دیگر کار خود را آغاز کرده است.